Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden

De sites www.checkjepensioenprofiel.be en www.pensioenprofiel zijn een initiatief van Vivium, een merk van P&V Verzekeringen CVBA.

Wettelijke vermeldingen

Vivium is een merk van P&V verzekeringen CVBA

Maatschappelijke zetel
Koningsstraat 151 – 1210 Brussel
T: 02 406 35 11

Zetel Antwerpen
Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
T: 03 244 66 88

BTW BE 0402.236.531 RPR Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten onder de code 0058

Informatie en reclame

Deze website bevat informatie over en reclame voor de producten en diensten van Vivium.

De vragenlijst over het pensioenprofiel is slechts informatief. Het doel is uitsluitend om u een eerste inzicht te verlenen in uw kennis over pensioenen en hoe u ertegenover staat. De inhoud die u in deze context te zien krijgt, vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten. De informatie is ook niet bedoeld om u enig advies te verstrekken, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. 

Uw pensioenprofiel is geen beleggersprofiel. Het vertelt u niet of/hoe verschillende types spaar- en beleggingsproducten bij u passen. 

Raadpleeg uw makelaar en/of financieel adviseur voor meer informatie over uw persoonlijke situatie. 

Vivium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de consultatie of het gebruik van de informatie op deze website, behalve in geval van opzet of fraude. 

Algemene voorwaarden

Waarvoor u als klant van Vivium precies verzekerd bent, vindt u altijd terug in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekering. Als u die documenten niet bij de hand hebt, kunt u uw makelaar contacteren, of de algemene voorwaarden bekijken op deze website.

Juist en volledig

We doen ons uiterste best opdat de informatie op deze website steeds zo correct en volledig mogelijk is. Dat betekent dat we op geregelde tijdstippen de inhoud van de website wijzigen en corrigeren. Maar Vivium is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website, en de eventuele risico’s of schade die daaruit voortkomen.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten

Alle teksten, documenten, foto’s, video’s en zoekmodules op deze website zijn eigendom van P&V Verzekeringen CVBA. Ze zijn onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen. Een kopie van de inhoud van deze website kunt u uitsluitend voor privégebruik nemen. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is verboden.

Onderscheidende tekens

De firmanaam, de logo’s, producten en merken vermeld op deze website (producten ® en TM) zijn eigendom van P&V Verzekeringen CVBA. U mag ze niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hyperlinks

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die we via hyperlinks aanbieden. Deze hyperlinks worden u louter als dienst aangeboden. Het staat u volkomen vrij om al dan niet door te klikken.

Cookies

Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt P&V Verzekeringen CVBA gebruik van cookies. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Deze bestandjes dienen om uw voorkeurinstellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw webbrowser. Maar dan kunnen bepaalde delen van de website minder goed, of zelfs helemaal niet werken.

Lees hier meer over het cookiebeleid van P&V Verzekeringen.

Vraag of opmerking?

Hebt u een opmerking over deze website? Laat het ons weten:

P&V Verzekeringen CVBA
Departement Communicatie
Koningsstraat 151
1210 Brussel
T: 03 244 66 88
E-mail: contact@vivium.be